CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN GAOHEAD

Thể lệ

Khi bạn mua hàng ở GAO Mường bạn đã đủ điều kiện để trở thành thành viên của chúng tôi. Thành viên của GAO Mường được tích điểm với mỗi đơn hàng bạn hoàn thành. (Số điểm được tích tương ứng với giá trị đơn hàng và hạng thành viên tương ứng của bạn). Số điểm của khách hàng đã tích luỹ được sẽ được sử dụng để đổi ra voucher và các chương trình thành viên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết về về việc sử dụng điểm.

Hạng thành viên được xếp hạng dựa trên tổng chi tiêu của bạn trong năm trước, các hạng thành viên khác nhau sẽ có quyền lợi khác nhau

Hạng thành viên
Quyền lợi thành viên
Sử dụng điểm:

Số điểm của khách hàng đã tích luỹ được sẽ được giữ nguyên kể trọn đời. Chúng tôi đang hoàn thiện hệ thống và các bạn sẽ được sử dụng điểm trong tháng tới, chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết về về việc sử dụng điểm.